IAIN PAREPARE TV

LIVE STREAMING

Peresmian IAIN Parepare & IAIN Bone Oleh Menteri Agama RI

Auditorium IAIN Parepare

19 November 2018

PBAK IAIN Parepare

Kampus IAIN Parepare

Kampus IAIN Parepare

Persiapan Peresmian IAIN Parepare serta Workshop

Gedung Perpustakaan IAIN Parepare

Kampus IAIN Parepare Soreang